Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Chodce v centru Prahy nebudou omezovat segwaye
Chodce v centru Prahy nebudou omezovat segwaye
Středa, 11. květen 2016 12:50
Chodce v centru Prahy nebudou omezovat segwaye

Turisty hojně využívané přepravní vozidlo tzv. segway by mohlo být v brzké době na vymezeném území Prahy zakázáno. Mnoho lidí nemá s řízením osobního přepravníku velké zkušenosti a dochází tak k jejich střetům s chodci, především v samotném centru metropole. Vše by měl změnit návrh nařízení na zákaz provozu segwaye, který předloží Radě hlavního města Prahy náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek.


„Návrh nařízení jsem připravil ve spolupráci s kolegy z Prahy 1, místostarosty Danielem Hodkem a Richardem Burešem, protože právě centra se problém segwayů dotýká logicky nejvíce. V tuto chvíli obsahuje návrh několik variant, na jakém území by byl zákaz uplatněn. Pokud materiál projde Radou, zahájíme vnitřní i vnější připomínkové řízení, jehož výsledkem bude konečná varianta,“ uvedl Dolínek.


Prvním problémem, který neumožňoval zákaz segwayů například v pěších zónách, byla neznalost pojmu „segway“ v legislativě. Podle zákona byli uživatelé těchto elektrických vozítek zařazeni do kategorie chodců. Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích však zavedla definici osobního přepravníku (segway), pravidla jeho pohybu a především pak možnost obce nařízením vymezit na svém území místa, kde je provozování osobního přepravníku zakázáno.


Praha této změny využila a chce ve vymezeném území zakázat provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty a na pěších a obytných zónách.


Ve hře je hned několik variant. Jednou z nich je zakázat provoz segwayů na území Pražské památkové rezervace a přilehlém území ohraničeném východní frontou domů Legerovy ulice po křižovatku s ulicí Rumunskou, dále jižní frontou domů Rumunské ulice, náměstím Míru, severozápadní frontou domů Anglické ulice po křižovatku s ulicí Legerovou, a dále východní frontou domů Legerovy ulice.


V dalších návrzích by zákaz mohl platit například na území vymezeném sdruženou zónou zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 tuny a zákazu vjezdu autobusů, tedy území MČ Praha 1 a části území MČ Praha 2 mezi ulicemi Vodičkova – Lazarská – Myslíkova – Masarykovo nábř. – Resslova – a Karlovým náměstím nebo na území vymezeném zónou zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 6 tun celkové hmotnosti, tedy širším území Pražské památkové rezervace na území Městských částí Prahy 1 a 2 a části území Městských částí Prahy 4 a 5. Existuje i varianta, podle níž by byl vytvořen speciální seznam ulic a lokalit, kde by byl provoz zakázán.


„Považuji za velmi dobrou zprávu pro Pražany, že již skutečně v dohledné době skončí nájezdy segwayů na centrum města. Celý proces nebyl vůbec jednoduchý, byl podmíněn změnou zákona a dohodou mezi ministerstvy, magistrátem a městskými částmi, ale nyní už jsme skutečně ve finále,“ uvedl zástupce starosty Prahy 1 Daniel Hodek, který je současně radním hlavního města Prahy pro sociální oblast.


Foto: pixabay.com

Zdroj: praha.eu

(ewe)Chodce v centru Prahy nebudou omezovat segwaye